państwowy


państwowy
Czynniki państwowe zob. czynnik.
Nawa państwowa zob. nawa.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • państwowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, państwowywi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mający związek z państwem I jako organizacją polityczną; reprezentujący państwo : {{/stl 7}}{{stl 10}}Władze państwowe. Święto państwowe …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • państwowy — państwowywi «odnoszący się do państwa organizacji politycznej; tworzący, stanowiący państwo, reprezentujący, symbolizujący państwo, rządzący państwem; wyznaczany, ustalany, udzielany, zarządzany przez państwo» Organizm państwowy. Aparat państwowy …   Słownik języka polskiego

  • Państwowy Urząd Repatriacyjny — (abbreviated PUR, translated into English as State Repatriation Office, State Office of Repatriation, National Repatriation Office or National Office of Repatriation) was a Polish communist governmental body created on 7 October 1944 to oversee… …   Wikipedia

  • PZH — Panstwowy Zaklad Higieny (Governmental) Panstwowy Zaklad Higieny (Medical » Physiology) * Plateelbakkerij Zuid Holland (Business » Firms) * Zhob, Pakistan (Regional » Airport Codes) * Plymouth Youth Hockey (Community » Sports) * PanzerHaubitze… …   Abbreviations dictionary

  • Julia Hartwig — …   Wikipedia Español

  • Julia Hartwig — (née à Lublin le 14 août 1921) est un écrivain polonais, poète, traductrice (notamment de textes littéraires français), auteur d essais, auteur de livres pour enfants …   Wikipédia en Français

  • Шимборска, Вислава — Вислава Шимборска Вислава Шимборска (Шимборская) (польск. Wisława Szymborska; род. 2 июля 1923, Бнин, ныне Курник близ Познани) польская поэтесса; лауреат Нобелевской премии по литературе 1996 года. Содержание …   Википедия

  • Вислава Шимборская — Вислава Шимборска Вислава Шимборска (Шимборская) (польск. Wisława Szymborska; род. 2 июля 1923, Бнин, ныне Курник близ Познани) польская поэтесса; лауреат Нобелевской премии по литературе 1996 года. Содержание …   Википедия

  • Вислава Шимборска — (Шимборская) (польск. Wisława Szymborska; род. 2 июля 1923, Бнин, ныне Курник близ Познани) польская поэтесса; лауреат Нобелевской премии по литературе 1996 года. Содержание …   Википедия

  • Шимборска — Шимборска, Вислава Вислава Шимборска Wisława Szymborska Дата рождения: 2 июля 1923( …   Википедия